PGS15: wat is dat en wat doet DENIOS ermee?

1 min gelezen

De afkorting PGS15 staat voor publicatiereeks gevaarlijke stoffen nummer 15. Publicatiereeks gevaarlijke stoffen is een handleiding die regelmatig verschijnt en die bedrijven en overheden kunnen gebruiken bij de omgang met gevaarlijke stoffen. Zo kan de publicatiereeks door bedrijven gebruikt worden bij het gebruiken, produceren, transporteren en opslaan van gevaarlijke stoffen, terwijl overheden de publicatiereeks kunnen gebruiken bij het verlenen van vergunningen aan bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken.

Waarom publicatiereeks gevaarlijke stoffen gebruiken?

Het is belangrijk dat bedrijven en overheden de richtlijnen in de publicatiereeks gevaarlijke stoffen nummer 15 gebruiken, omdat deze richtlijnen zijn opgesteld om de veilige omgang met gevaarlijke stoffen te bewerkstelligen en te behouden. Kortom: worden de richtlijnen in de handleiding niet gebruikt, dan kunnen er onveilige situaties en zelfs ongelukken ontstaan.

Wat doet DENIOS met de publicatiereeks gevaarlijke stoffen?

Als leverancier en marktleider van opslag- en handlingsvoorzieningen van gevaarlijke stoffen, is DENIOS verplicht de richtlijnen in de handleiding te raadplegen bij het ontwikkelen en produceren van opslag- en handlingsvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen. Je weet bij deze aanbieder van opslag- en handlingsvoorzieningen dus niet alleen zeker dat deze producten van de beste kwaliteit zijn, maar ook dat de producten aan de nieuwste richtlijnen voldoen en dus honderd procent veilig zijn. Alleen hierdoor is DENIOS in staat gebleken zich te ontwikkelen tot marktleider op de markt van gevaarlijke stoffen.