Wat houdt de term ISO27001 in?

2 min gelezen

De term ISO27001 wordt steeds vaker gebruikt, maar toch weten nog steeds heel veel mensen niet wat hier nou precies mee bedoeld wordt. Toch is het belangrijk om hier meer over te weten. Dit is zeker het geval wanneer het organisaties betreft.

Kort samengevat is ISO27001 een norm die te maken heeft met informatiebeveiliging, met name die van organisaties. In dit artikel lees je alles over ISO27001 en waarom dit zeker tegenwoordig zo ontzettend belangrijk is.

Wat is ISO27001?

Zoals al eerder gezegd is ISO27001 een internationale norm die staat voor informatiebeveiliging. Hierbij gaat het om het proces waarmee je als organisatie een optimale informatiebeveiliging kunt bereiken en houden.

Een punt wat bij ISO27001 voorop staat is risicoanalyse. Hiermee kunnen grote risico’s beheerst worden en terug worden gebracht naar een niveau dat voor jouw organisatie acceptabel is. Hiervoor dienen een aantal maatregelen getroffen te worden.

Door de juiste informatiebeveiliging toe te passen wordt het voor iedere organisatie mogelijk om de informatie stap voor stap te verbeteren. Wanneer de ISO27001 norm wordt toegepast kan je organisatie laten zien dat er aan alle eisen wat informatiebeveiliging betreft wordt voldaan.

Toen de Algemene Verordening Persoonsgegevens, kortweg AVG, werd ingevoerd, had dit tot gevolg dat de regels voor vertrouwelijke informatie verwerken aanzienlijk werden aangescherpt. Juist daarom is het voor iedere organisatie van groot belang om de informatiebeveiliging en persoonsgegevens goed op orde te hebben.

Informatiebeveiliging

Wanneer je organisatie in het bezit is van een ISO27001 certificaat is het mogelijk om aan klanten aan te tonen dat er door je organisatie met zorg wordt omgegaan met gevoelige informatie zoals persoonsgegevens. Dit draagt bij aan een betrouwbaar imago.

Wat informatiebeveiliging betreft, dit houdt in dat er drie verschillende factoren meespelen. Dit zijn vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit. Deze drie factoren worden gebruikt om het bedrijfsbelang te bepalen.

Het voordeel van ISO27001 is dat dit samen met andere ISO-normen kan worden toegepast. Hierbij kan je denken aan de milieunorm ISO14001 en de kwaliteitsnorm die ook wel wordt aangeduid met de term ISO9001.

Het grote voordeel van ISO27001 is dat deze niet op een specifieke branche gericht is. Dit houdt in dat iedere organisatie van deze norm gebruik kan maken. Wel zijn er een aantal vormen die als uitbreiding gelden, zoals bijvoorbeeld de NEN7510 voor de zorg.

De voordelen van ISO27001

Wanneer je organisatie graag een goed managementsysteem voor de informatiebeveiliging wilt opzetten kan ISO27001 daar heel goed bij helpen. Het behalen van dit certificaat levert je organisatie ook nog een aantal voordelen op.

Ten eerste laat het certificaat zien dat je organisatie voldoet aan de zeer strenge informatiebeveiligingseisen. Dit zorgt niet alleen voor een goede reputatie, het kan ook betere commerciële kansen voor je organisatie opleveren.

Door gebruik te maken van ISO27001 worden informatiebeveiligingsrisico’s aanzienlijk verkleind. Het helpt om incidenten te voorkomen. En door ISO27001 toe te passen voldoet je organisatie ook nog eens aan de belangrijkste wetgeving en regels betreffende informatiebeveiliging.